• ICE Industrial Reverse Osmosis System for Cooling Tower Water System

    سیستم اسمز معکوس صنعتی ICE برای سیستم آب برج خنک کننده

    Reverse Osmosis / RO یک فناوری است که برای حذف مواد جامد محلول و ناخالصی های موجود در آب با استفاده از غشای RO نیمه نفوذپذیر استفاده می شود که اجازه عبور آب را می دهد اما اکثر مواد جامد محلول و سایر آلاینده ها را پشت سر می گذارد. غشاهای RO برای انجام این کار نیاز به فشار زیاد آب (بیشتر از فشار اسمزی) دارند