• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    متقاطع - برج خنک کننده مدار بسته / کولرهای مدار بسته تبخیری

    به عنوان برج خنک کننده تبخیری جریان متقاطع ، از مایع برج (آب ، روغن یا پروپیلن گلیکول) برای تأمین خنک کننده استفاده می شود که در یک سیم پیچ محصور شده و مستقیماً در معرض هوا قرار نمی گیرد. سیم پیچ برای جداسازی مایع فرآیند از هوای خارج ، تمیز نگه داشتن و آلودگی آزاد در یک حلقه بسته است. در خارج از سیم پیچ ، اسپری آب روی سیم پیچ وجود دارد و با هوای خارج مخلوط می شود تا با تبخیر بخشی از آب ، هوای گرم را از برج خنک کننده به هوا منتقل کند. آب سرد خارج از سیم پیچ دوباره گردش و استفاده مجدد می شود: آب خنک به ابتدای فرآیند حلقه می زند تا گرمای بیشتری را در هنگام تبخیر جذب کند. این به حفظ یک مایع فرآیند تمیز کمک می کند که هزینه های نگهداری و بهره برداری را کاهش می دهد.