• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    شمارنده جریان خنک کننده مدار بسته / کولرهای مدار بسته تبخیری

    هوای خشک خنک شده از طریق پنجره های دو طرف برج در پایین وارد می شود و توسط نیروی محوری که در قسمت بالا نصب شده به سمت بالا و بالای سیم پیچ ها کشیده می شود و باعث ریزش آب می شود (از سیستم توزیع آب ناشی می شود) و افزایش بازده انتقال گرما در حالت هوای گرم و مرطوب تخلیه شده از برج به جو. در طی این فرایند کار ، مقدار کمی از آب در گردش مجدد بخاطر انتقال حرارت نهفته از طریق لوله و دیواره های سیم پیچ ها ، تبخیر می شود و گرما از سیستم خارج می شود. در این حالت عملکرد ، به دلیل عملکرد تبخیری ، دمای آب خروجی را کاهش داده و انرژی فن نیز صرفه جویی می شود.